Dziennik podróży… powrót do Polski

Szesnaścioro spedytorów i dwoje opiekunów przyleciało wczoraj wieczorem (14.12.19) z Cork na lotnisko wrocławskie. Potem lekko ponad godzinę powrotu busem do Szczawna, gdzie po 21.00 całą „irlandzką” ekipę przywitały w szkole dyrektorki Jolanta Ozimek i Iwona Czech. Na swoje pociechy czekali też rodzice, następnie krótka relacja z całego pobytu, podkreślenie walorów pobytu za granicą i młodzież pełna wrażeń pojechała do swoich domów.

Dwa tygodnie minęły jak jeden dzień – zawsze czas tak szybko upływa, gdy jest miło i przyjemnie. Takiego zdania są zarówno uczniowie z naszych klas technikum spedycyjnego, jak i nauczyciele Agnieszka Pieprzyk i Grzegorz Jaroni. Wszyscy zgodnie podkreślają ogromne zalety wyjazdów na staże za granicę. W tym roku zrobiliśmy pierwszy krok w tym kierunku, widzimy że pod każdym względem takie wyjazdy się opłacają, zatem z tym większą chęcią i ufnością szkoła zaangażuje się w kolejne projekty, które są już w fazie projektowania – kierunek – Hiszpania i Portugalia, a Irlandia będzie również kontynuowana i planowane są jeszcze dwa wyjazdy w maju i grudniu 2020 roku.