Dziennik podróży… certyfikaty

Dzisiaj jest ostatni dzień pracy w gościnnym Galway. Czas na podsumowanie i rozdanie certyfikatów. Spedytorzy wraz z nauczycielami i irlandzkimi koordynatorami spotkali się, aby z uroczysty sposób zakończyć trwający dwa tygodnie staż. Jak widać na zdjęciach wszyscy są bardzo zadowoleni ze wszystkiego – z warunków pracy, z warunków mieszkaniowych, z wycieczek zapewnionych przez gospodarzy, z klimatu, jaki stworzony został z obu stron. Dodatkowym walorem świadczącym o zadowoleniu strony irlandzkiej jest fakt, że kilku naszych chłopców za dobrą pracę otrzymało dodatkowe wynagrodzenie oraz propozycję zatrudnienia w Galway praktycznie od zaraz. Dziewczęta dostały propozycję zatrudnienia na wakacjach, o ile tylko będą chciały skorzystać z tej oferty. Bardzo to miłe ze strony naszych gospodarzy, ale też i dla nas jest ogromną satysfakcją, że nasza młodzież swoją rzetelnością, dobrym przygotowaniem oraz kulturą osobistą szerzy dobre imię naszej szkoły. Oby tak dalej….