Zespół Szkół w Szczawnie-Zdroju w programie „Bezpieczna gmina”

W piątek 10 styczna 2019 roku przekazane zostały defibrylatory placówkom i instytucjom znajdującym się na terenie Szczawna-Zdroju. Urządzeń jest dziesięć i będą ulokowane w: Urzędzie Miejskim, Pijalni Wód Mineralnych, Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie, Miejskiej Szkole Podstawowej, Słonecznej Polanie, stadionie „orliku”, sanatorium „Azalia” bibliotece, „Dworzysku”, Domu Zdrojowym. Uroczyste przekazanie sprzętu odbyło się w sali kameralnej Teatru Zdrojowego. Inicjatorem przedsięwzięcia jest MKS Mazbud Basket Szczawno-Zdrój. Jeszcze w styczniu pracownicy wszystkich obdarowanych placówek odbędą szkolenie z obsługi defibrylatora. Miejsca, gdzie znajdują się urządzenia, będą oznakowane specjalnymi plakietkami informującymi o tym, że w razie takiej konieczności, w danej placówce znajduje się sprzęt ratujący życie oraz że wśród pracowników znajdują się osoby potrafiące udzielić pomocy.

 

Defibrylator przeznaczony dla Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju odebrały dyrektorki placówki – Jolanta Ozimek i Iwona Czech.

 

Zdjęcia użyczone z: Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju; wałbrzyszek