Wystawa fotograficzna „Zułów na kresach – miejsce urodzenia Józefa Piłsudskiego”.

W piątek 23 listopada 2018 roku otwarta została w naszej szkole wystawa fotograficzna autorstwa Ryszarda Sławczyńskiego pt. „Zułów na kresach – miejsce urodzenia Józefa Piłsudskiego”. Organizatorami wystawy są: Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego, Dyrekcja Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju oraz Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód Oddział w Wałbrzychu. O godzinie 14.00 przybył do naszej szkoły autor zdjęć, aby oficjalnie otworzyć wystawę oraz wygłosić wykład pt. „Kresy i kresowianie w drodze ku Niepodległej”. Gościem przybyłym na otwarcie wystawy była pani Wicestarosta Iwona Frankowska a także prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Leszek Solarek. Po prelekcji wicedyrektor Zespołu Szkół Iwona Czech podziękowała prelegentowi za wykład i użyczenie ekspozycji, a następnie obdarowała gości pamiątkami, wśród których znalazły się m.in. prace rysunkowe uczniów szkoły, katalog pt. „Tradycje plastyczne Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju”, monografia Zespołu Szkół wydana na 70-lecie placówki.