„Wsparcie na zawodowym starcie!” – projekt stypendialny

Dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju ogłasza termin naboru wniosków przyznawania pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu „Wsparcie na zawodowym starcie!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata  2014-2020, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Do pobrania:

  1. Regulamin programu stypendialnego
  2. Wniosek o stypendium

Termin naboru wniosków: 25.02.2019r.-05.03.2019r.
Miejsce składania wniosków: pani Ilona Mróz, sala nr 7