Uroczysty apel pod pomnikiem Ułanów Legii Polsko-Włoskiej w Szczawnie-Zdroju

W piątek 10 maja 2019 roku odbył się, zorganizowany przez Zarząd Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju, Uzdrowiskową Gminę Miejską Szczawno-Zdrój oraz Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju, apel pod pomnikiem Ułanów Legii Polsko-Włoskiej, upamiętniający zwycięską bitwę stoczoną na Czerwonym Wzgórzu pomiędzy wojskami pruskimi a koalicją wojsk napoleońskich, w której znaczącą rolę odegrała polska kawaleria. Piątkowa uroczystość zainicjowała dwudniowe obchody 212. rocznicy bitwy. Apel rozpoczął się o godzinie 12.00 powitaniem licznie zgromadzonej publiczności przez prowadzącą – Iwonę Czech wicedyrektor Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju i Prezes Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju. W uroczystości uczestniczyli: przedstawiciele władz samorządowych Szczawna z Burmistrzem Markiem Fedorukiem, Wiceburmistrzem Łukaszem Kurjatą i Radnymi RM, Wicestarosta Wałbrzyski pani Iwona Frankowska, Wójt Gminy Stare Bogaczowice Mirosław Lech wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Anetą Rajcą, Prezes spółki „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A. pani Barbara Grzegorczyk, weterani, kombatanci, harcerze, członkowie wałbrzyskiego koła PTTK, przedstawiciele szkół Szczawna-Zdroju, Wałbrzycha, Starych Bogaczowic wraz z pocztami sztandarowymi, mieszkańcy powiatu, kuracjusze. Na uroczystość przybyli również posłowie RP Izabela Katarzyna Mrzygłocka oraz Ireneusz Zyska.

Uroczystą atmosferę apelu podnieśli żołnierze Garnizonu Wrocław z komendantem majorem Sławomirem Skałeckim, który wraz z organizatorami szczawieńskimi sprawował opiekę nad sprawnym przebiegiem uroczystości, kompania honorowa Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu oraz muzycy Orkiestry Policyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Prowadząca uroczystość Iwona Czech przedstawiła w zarysie historię bitwy, która rozegrała się na Czerwonym Wzgórzu przed 212. laty, następnie głos zabrali parlamentarzyści Izabela Katarzyna Mrzygłocka i Ireneusz Zyska oraz Burmistrz Szczawna-Zdroju Marek Fedoruk, po czym wspólną modlitwę poprowadził ksiądz Paweł Siwek z parafii w Szczawnie-Zdroju. W kolejnym punkcie programu odczytany został przez majora Sławomira Skałeckiego Apel Poległych Oręża Polskiego, następnie oficer dał komendę do salwy honorowej. Prowadząca zapowiedziała składanie wiązanek i zniczy pod pomnikiem, a uroczystość zakończył krótki program artystyczny w wykonaniu uczennic Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju Katarzyny Dziewońskiej i Ireny Stanejko. Po podziękowaniach i zapowiedziach dalszych imprez w ramach 212. rocznicy bitwy na Czerwonym Wzgórzu uczestnicy uroczystości ustawili się do wspólnej fotografii.

Tekst: Iwona Czech

zdjęcia: Stefan Okoniewski, Robert Bajek /wałbrzyszek/