„Szklany czas” – nagroda dla Wiktorii Lesiak

W dniu 13 grudnia 2018 roku odbyło się w Starej Kopalni podsumowanie projektu „Szklany czas – wędrówki krajobrazem”, którego celem było zaznajomienie młodego pokolenia mieszkańców zagłębia węglowego z pojęciem krajobrazu postindustrialnego i przemian zachodzących w jego obrębie na przestrzeni wieków. Projekt realizowany był przy udziale szkół Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego. Nasza szkoła aktywnie uczestniczy od miesięcy w zajęciach na terenie Starej Kopalni i została zaproszona do przedsięwzięcia. W listopadzie odbył się wernisaż prac młodych artystów, a 13 grudnia podczas podsumowania przekazane zostały nagrody i wyróżnienia dla najciekawszych prac. Na uroczystości w Starej Kopalni obecne były dziewczęta z klasy II LO artystycznej, które brały udział w projekcie: Wiktoria Lesiak, Ada Król, Weronika Bany, Weronika Sazanowicz wraz z dyrektorkami: Jolantą Ozimek i Iwoną Czech.

Miło nam poinformować, że Wiktoria Lesiak otrzymała nagrodę przyznaną przez uczestników warsztatów poznawczych na najlepiej wykonany linoryt wałbrzyskiego krajobrazu.

Pani dyrektor Jolanta Ozimek otrzymała z rąk organizatorów dyplom dla szkoły za czynne uczestnictwo w projekcie „Szklany czas – wędrówki krajobrazem” oraz porcelanową miniaturę wagonu węglowego.

Gratulujemy Wiktorii, gratulujemy uczniom uczestniczącym w projekcie i życzymy dalszych sukcesów!