Światowy Dzień Turystyki

         27 września br. w naszej szkole obchodzony był Światowy Dzień Turystyki. Tegoroczna trzydziesta edycja odbyła się pod hasłem „Świętując różnorodność”.

         Światowy Dzień Turystyki jest obchodzony od 1979 roku. Tegoroczne główne obchody odbędą się w Ghanie. Obchody regionalne organizowane są we wszystkich rejonach globu. Mają one na celu uświadomienie społeczeństwu, jak wielkie znaczenie ma turystyka we wzmacnianiu wzajemnego zrozumienia między narodami i jak znaczący wpływ wywiera na wszystkie sfery działalności ludzkiej – społeczną, polityczną, gospodarczą i kulturową.

         W akcję włączyli się poszczególni uczniowie z klas: I turystycznej oraz I i III artystycznej oraz opiekunowie Szkolnego Koła Krajoznawczo- Turystycznego PTTK-PTSM „Wędrowniczek”: Artur Ciempa i Grzegorz Jaroni.