Śpiewaliśmy wspólnie Hymn Polski

We wtorek 4 czerwca 2019 roku mieszkańcy Szczawna-Zdroju, uczniowie i nauczyciele miejscowych szkół, przedszkole, instytucje, kuracjusze spotkali się w Parku Zdrojowym na zaproszenie Burmistrza Szczawna-Zdroju, aby wziąć udział we wspólnym śpiewaniu Hymnu Polski w 30. rocznicę wyborów w wolnej Polsce  w ramach Święta Wolności i Solidarności. Punktualnie o godzinie 12.00, po krótkim wprowadzeniu dyrektor Teatru Zdrojowego Marzeny Sobczyk i przemowie Burmistrza Marka Fedoruka, dzieci z chóru Miejskiej Szkoły Podstawowej zaintonowały Mazurka Dąbrowskiego. Licznie zgromadzona publiczność zaśpiewała cztery zwrotki pieśni.