Relacja ze spotkania z Edwardem Kosakowskim prof. dr hab. z Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

W środę 12 grudnia 2018 roku odbyło się spotkanie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju z Profesorem Edwardem Kosakowskim z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

 

Przypominamy, że w czerwcu tego roku liceum ogólnokształcące o nachyleniu artystycznym w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju zostało objęte, staraniem dyrekcji placówki, patronatem honorowym JM Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W ramach współpracy projektowane są wspólne przedsięwzięcia, które wzbogacą uzdolnioną młodzież szczawieńskiej szkoły o dodatkowe umiejętności, poszerzą wiedzę, pokażą nowe możliwości związane z ekspresją artystyczną.

 

Pierwszym etapem współpracy był środowy wykład połączony z prezentacją multimedialną Profesora Kosakowskiego, naukowca pracującego na ASP, wieloletniego kierownika Katedry Konserwacji i Restauracji Malowideł Ściennych, wieloletniego dziekana tej uczelni.  Profesor jest wybitnym specjalistą w swojej dziedzinie, od kilku dekad „ratuje” zabytki w Polsce i za granicą. Dzięki umiejętnościom, wiedzy i zaangażowaniu zespołu prowadzonemu przez Profesora ocalało wiele wartościowych i unikatowych dzieł, także na Dolnym Śląsku.

 

Profesora Kosakowskiego przywitała dyrektorka Zespołu Szkół  – Jolanta Ozimek, a wicedyrektor Iwona Czech przybliżyła sylwetkę naukowca. Mówiła między innymi o znanych zabytkach, które konserwował Profesor, wśród których są takie obiekty w Polsce i za granicą jak: Zamek Królewski na Wawelu, Zamek w Krasiczynie, Sukiennice w Krakowie, malowidła w kościele śś. Piotra i Pawła we Lwowie, katedra w Lublinie. Iwona Czech wspomniała też o działalności Profesora także… w Szczawnie-Zdroju – w roku 2013 Profesor Kosakowski przyjechał do naszego miasta na zaproszenie Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju, aby ratować zniszczone i przez dziesięciolecia zaniedbane sgraffito w Hali Spacerowej. Profesor dokonał ekspertyzy malowidła i napisał program konserwatorski, który był podstawą do prowadzonych w latach 2016-2017 prac restauratorskich tego dzieła.

 

Profesor Kosakowski podczas swojej prezentacji opowiadał między innymi o tajnikach trudnej sztuki konserwacji zabytków, o najważniejszych pracach i technikach konserwatorskich, mówił także o funkcjonowaniu uczelni, trybie rekrutacji, o egzaminach do ASP. Na koniec Profesor odpowiadał na pytania uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju. W rozmowach pojawiły się także plany na rok 2019, które będą dotyczyły wzajemnej współpracy kadry nauczycielskiej obu placówek oraz wspólnych projektów studentów ASP i uczniów klas artystycznych ZS w Szczawnie-Zdroju.