PO WER

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie -Zdroju przystąpił z dniem 1 września 2019r. do projektu PO WER pt.” Europejskie staże zawodowe szansą na rozwój kariery” i rozpoczął działania zmierzające do realizacji w/w projektu.

Uwaga: Zakończenie naboru

Europejski Dzień Języków Obcych

Informacje o projekcie

Plakat informacyjny

Ogłoszenie naboru

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (RR)

Formularz zgłoszeniowy – osoba niepełnoletnia

Formularz zgłoszeniowy – osoba pełnoletnia

Załącznik nr 8 do RR- Indywidualna Karta Rekrutacyjna – osoba niepełnoletnia