„Nowe Oblicze Spedytora”

Uczestnicy koła „Nowe Oblicze Spedytora” serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniach, które odbywają się raz w tygodniu.

Celem spotkań jest poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko rozumianej spedycji, wykraczającej poza podstawę programową realizowaną na zajęciach lekcyjnych.