Nagroda Starosty Wałbrzyskiego dla Iwony Czech

We wtorek 18 grudnia 2018 roku w Starostwie Powiatu Wałbrzyskiego Iwona Czech otrzymała Nagrodę Starosty Wałbrzyskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2018 roku.

 

W treści dyplomu podpisanego przez Starostę Wałbrzyskiego Krzysztofa Kwiatkowskiego możemy czytać:

Ceniąc Pani działalność pragnę wyrazić słowa uznania za podtrzymywanie tradycji i budowanie polskiej kultury. Pani twórcza praca i osiągnięcia w tak różnych dziedzinach zasługują na podziw i szacunek. Gratuluję zaangażowania oraz poświęcenia dla działalności kulturalnej. Dziękuję za owocną działalność oraz życzę kolejnych sukcesów, wielu nowych inspirujących wyzwań i odwagi do ich podejmowania oraz wszelkiej pomyślności na przyszłość.

 

Nagrody Starosty Wałbrzyskiego są co roku i w myśl zasad regulaminowych przyznawane są osobom, za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, w szczególności za działania w sferze:

 1. rozwoju i zachowania lokalnej kultury, jej najcenniejszych wartości i tradycji
 2. twórczości artystycznej, profesjonalnej, amatorskiej
 3. edukacji kulturalnej
 4. nowatorskich rozwiązań organizacyjnych, związanych z kulturą i jej upowszechnianiem
 5. ochrony zabytków i opieki jad zabytkami
 6. obejmującej całokształt działalności w upowszechnianiu i promocji kultury

 

 

 

Nagroda dla Iwony Czech przyznana została na wniosek Burmistrza Szczawna-Zdroju. We wniosku znajduje się następująca argumentacja:

 

Iwona Czech

Wicedyrektor i nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju, prezes Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju

 

Działalność w Zespole Szkół na rzecz miasta i regionu (najważniejsze przedsięwzięcia):

Iwona Czech jest nauczycielką w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie od 1990 roku, wicedyrektorem tej placówki od lutego 2018 roku.

– W roku 2009 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu ogłosiło w ramach edukacji patriotycznej akcję opiekowania się miejscami pamięci narodowej. Akcja miała na celu przybliżenie przede wszystkim młodemu pokoleniu wiedzy na temat Polaków walczących za ojczyznę. Uczniowie Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju pod opieką Iwony Czech odpowiedzieli na apel Kuratorium Oświaty i zadeklarowali opiekę nad pomnikiem Ułanów Legii Polsko-Włoskiej (akt nadania patronatu – 2010). Od tego roku uczniowie tej placówki współorganizują z Towarzystwem Miłośników Szczawna-Zdroju i Uzdrowiskową Gminą Miejską Szczawno-Zdrój uroczyste apele ku czci walczących na Czerwonym Wzgórzu polskich bohaterów.

–  Od roku 1997 Iwona Czech jest współorganizatorem, a od roku 2006 organizatorem części literackiej Koncertów Noworocznych dedykowanych mieszkańcom Szczawna i powiatu, odbywających się w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju. Udział w koncercie bierze młodzież Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju (śpiew, taniec, wystawy malarskie w foyer, skecze, gra w orkiestrze dętej)

– od roku 2010 Iwona Czech była organizatorem konkursów fotograficznych promujących piękno regionu i młodych artystów. Jeden z konkursów objęty był patronatem honorowym Wicemarszałka Dolnośląskiego

– Od roku 2011 jest koordynatorem w Szczawnie-Zdroju ogólnopolskiej akcji „Pola Nadziei” w intencji chorych w hospicjum. Co roku na skwerze przy ulicy Kościuszki 20 sadzone są przez młodzież, dzieci, seniorów, mieszkańców i kuracjuszy żonkile na znak solidarności z chorymi.

 • Święto Ulicy, zainicjowane w roku 2010, jest autorskim pomysłem Iwony Czech na urozmaicenie obchodów Dni Szczawna-Zdroju. W 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 roku w ramach tej imprezy „ożywiona” została reprezentacyjna ulica miasta poprzez działania artystyczne młodzieży Zespołu Szkół (mimowie z klas muzyczno-teatralnych, plenery malarskie, wystawy obrazów, fotografii, strojów historycznych, grupy instrumentalistów, konkursy).

 

Działalność w Towarzystwie Miłośników Szczawna-Zdroju:

 • Od 2010 członek Zarządu a od 2013 prezes Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju,

                                                                                                                                                              

Publikacje Iwony Czech związane z promocją Szczawna, Ziemi Wałbrzyskiej, regionu Dolnego Śląska:

 1. Janina Malinowska, Iwona Czech, Bogumiła Miciuk, Szczawno-Zdrój wczoraj i dziś, Szczawno-Zdrój 2010
 2. publikacja monograficzna – Iwona Czech, Gerhart Johann Robert Hauptmann, Wrocław 2012
 3. Maj 2012, w numerze 5. periodyku Uniwersytetu Wrocławskiego „Przegląd Uniwersytecki” ukazał się artykuł Iwony Czech pt. Carl i Gerhart Hauptmannowie. Dzieło i modele jego odbioru.
 4. Luty 2013 – w czasopiśmie polsko-niemieckim „Kurier Polonica” ukazały się dwa artykuły Iwony Czech – Kurort w Szczawnie-Zdroju i Szczawieński kiosk meteorologiczny
 5. artykuł pt. Wałbrzych i okolice w prozie i dramacie Gerharta Hauptmanna w tomie pokonferencyjnym pt. Wałbrzych a literatura. Historia kultury literackiej i współczesność, Wałbrzych 2014
 6. 2015 publikacja pokonferencyjna (Uzdrowiska Dolnośląskie. Wizerunek-marketing-media, Jelenia Góra 2015) artykuł I. Czech: Samuel August Zemplin – twórca uzdrowiska w Szczawnie-Zdroju
 7. 2016, artykuł w publikacji pokonferencyjnej -Iwona Czech: Problematyka wypędzenia w prozie Moniki Taubitz. [w:]: Edward Białek, Wojciech Browarny, Małgorzata Ruchniewicz: Kultura ziemi kłodzkiej – tradycje i współczesność, Wrocław 2016
 8. 2016, publikacja regionalistyczna (Iwona Czech, Gerhart Johann Robert Hauptmann. Szczawieńskie ślady, Wrocław 2016) – publikacja powstała w związku ze współorganizowanym przez Towarzystwo Miłośników Szczawna-Zdroju szczawieńskim dniu międzynarodowej imprezy Nagroda Kulturalna Śląska
 9. 2016, publikacja regionalistyczna (Iwona Czech, Gerhart Johann Robert Hauptmann. Salzbrunner Spuren, Wrocław 2016) – publikacja powstała w związku ze współorganizowanym przez Towarzystwo Miłośników Szczawna-Zdroju szczawieńskim dniu międzynarodowej imprezy Nagroda Kulturalna Śląska
 10. 2017 publikacja regionalistyczna (Szczawno-Zdrój. Dwanaście obiektów, które warto poznać, Szczawno-Zdrój 2017)
 11. 2017 publikacja regionalistyczna (Szczawno-Zdrój. Bitwa na czerwonym Wzgórzu, Szczawno-Zdrój 2017)
 12. 2017 publikacja regionalistyczna (Szczawno-Zdrój. To warto zobaczyć, Szczawno-Zdrój 2017)
 13. 2017 I. Czech opracowała, na zlecenie Burmistrza Szczawna-Zdroju, literacką część audioprzewodnika aplikacji WOW Poland (Szczawno-Zdrój). Aplikacja służy do zwiedzania, w asyście urządzenia multimedialnego, muzeów lub obiektów w przestrzeni miejskiej. Dzięki możliwościom technicznym urządzenia można podczas zwiedzania nie tylko wysłuchać informacji o historii danego obiektu, ale także obejrzeć jego wnętrze, czy wysłuchać fragmentu muzyki, jako ilustracji do tekstu. Zwiedzający, po ściągnięciu na swoje urządzenie aplikacji, rozpoczyna spacer sprzed Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju, a nagrany głos prowadzi go od obiektu do obiektu przedstawiając jego dzieje. Jest to nowy projekt w Szczawnie-Zdroju, zainicjowany i sfinansowany przez Uzdrowiskową Gminę Miejską Szczawno-Zdrój.
 14. artykuł Iwony Czech na temat działalności Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju ukazał się periodyku Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Oblicza” w numerze z sierpnia 2017 roku. Redakcja nadała artykułowi tytuł: Wszystko dla naszej „małej ojczyzny” – skorzystajmy z działań Towarzystwa Miłośników Szczawna–Zdroju!
 15. Czerwiec 2017 roku, Iwona Czech napisała, na zlecenie Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, artykuł do publikacji festiwalowej z okazji Międzynarodowego Festiwalu Henryka Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju. Tytuł artykułu: Historia szczawieńskich teatrów.
 16. W 2017 roku ukazała się nakładem wydawnictwa Neisse Verlag publikacja książkowa pt. Dem Land, das ihr sein Wort gab, Dresden, Meersburg, Wangen im Allgau 2017, w której zamieszczony został w języku niemieckim artykuł Iwony Czech pt. Zum Motiv der Vertreibung in der Prosa von Monika Taubitz, opisujący twórczość niemieckiej pisarki związanej ze Śląskiem – Moniki Taubitz. Artykuł oparty jest na wywiadzie autorki z pisarką przeprowadzonym w roku 2016

 

Udział Iwony Czech w konferencjach i prelekcjach (wygłoszone referaty upowszechniające wiedzę na temat Szczawna-Zdroju, powiatu wałbrzyskiego, Dolnego Śląska, prezentacje multimedialne):

 

 1. 27 kwietnia 2012 roku odbyła się w Szczawnie-Zdroju Konferencja Naukowa pt. Carl i Gerhart Hauptmann. Dzieło i modele jego odbioru. Iwona Czech była współorganizatorką Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej we współpracy z Instytutem Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, była także jej moderatorem razem z profesorem Edwardem Białkiem z IFG UWr. W przedsięwzięciu brała udział młodzież z Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju.
 2. (Wałbrzych 2013) Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Wałbrzych a literatura. Historia kultury literackiej i współczesność. Tytuł wygłoszonego przez I. Czech referatu: Wałbrzych i okolice w prozie i dramacie Gerharta Hauptmanna.
 3. 14 kwietnia 2013 Prezentacja multimedialna pt. Szczawno według Gerharta Hauptmanna, Biblioteka pod Atlantami
 4. Kwiecień 2014 – artykuł Iwony Czech pt. „Odwiedziny w Szczawnie-Zdroju” opublikowany w kwartalniku „Przystanek Dolny Śląsk” – magazynie poświęconym krajoznawstwu i historii regionalnej oraz promocji turystyki indywidualnej i transportu publicznego regionu dolnośląskiego.
 5. 29 października 2014 – Biblioteka pod Atlantami – tytuł prezentacji multimedialnej: Szczawno literackie
 6. (Jelenia Góra 2015) – Konferencja Naukowa Carl i Gerhart Hauptmann. Tytuł wygłoszonego referatu: Carl i Gerhart Hauptmann – szczawieńskie pomniki pamięci.
 7. 5 maja 2015 – Biblioteka na Piaskowej Górze – wykład pt. Szczawno, którego już nie ma – prelekcja o nieistniejących obiektach na terenie Szczawna-Zdroju.
 8. 28 października 2015 – Biblioteka na Piaskowej Górze – wykład pt. August Zemplin, twórca uzdrowiska w Szczawnie-Zdroju
 9. 26 kwietnia 2016 – prezentacja multimedialna Iwony Czech w Bibliotece pod Atlantami – filia na Piaskowej Górze. Temat prezentacji: Szczawno pierwszych powojennych dekad.
 10. 8 czerwca 2016 – Biblioteka pod Atlantami – wykład pt. Carl i Gerhart Hauptmann – szczawieńskie pomniki pamięci.
 11. 1 sierpnia 2015 – Iwona Czech była prelegentką podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowejwe Wrocławiu: Życie kulturalne ziemi kłodzkiej  i wygłosiła referat na temat twórczości Moniki Taubitz – niemieckiej pisarki związanej ze Śląskiem.
 12. 4 października 2016 r. – wykład pt. Jeden dzień z życia uzdrowiska – Szczawno-Zdrój w XIX wieku. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Wałbrzychu.
 13. 12 maja 2017 wykład Iwony Czech, na zlecenie Burmistrza Szczawna-Zdroju, na temat bitwy na Czerwonym Wzgórzu wygłoszony podczas podpisania listu intencyjnego między Gminą Stare Bogaczowice, Towarzystwem Miłośników Szczawna-Zdroju, Pałacem Struga i Uzdrowiskiem Szczawno-Jedlina, w sprawie wspólnego organizowania uroczystości pod pomnikiem Ułanów Legii Polsko-Włoskiej. Dom Zdrojowy.
 14. 10 czerwca 2017 w ramach III Ogólnopolskiego Zjazdu Regionalistów nad Odrą w Legnicy swoje wystąpienie miała Iwona Czech. Prezentacja miała tytuł:Wspólne dziedzictwo, wspólna troska, doświadczenia i przykłady oraz wnioski z opieki nad zabytkami historycznymi w przestrzeni Szczawna-Zdroju i okolic.
 15. 20 czerwca 2017 na zaproszenie filii nr 7 Biblioteki pod Atlantami Iwona Czech przedstawiła historię bitwy na Czerwonym Wzgórzu w formie prezentacji multimedialnej.
 16. (Wrocław, 27 października 2017) Wywiad z Iwoną Czech w Radiu Wrocław na temat rodziny Hauptmannów w Szczawnie-Zdroju w związku ze 155. rocznicą urodzin noblisty
 17. 10 lutego 2018 r – wykład dla Sudeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wałbrzychu pt. Ułani w Szczawnie-Zdroju
 18. 22 marca 2018 roku, prezentacja pt. Historia szczawieńskich łazienek, prelekcja odbyła się z okazji Spotkania Wielkanocnego organizowanego co roku przez Towarzystwo Miłośników Szczawna-Zdroju, hotel Maria Helena
 19. 25 kwietnia 2018 – prelekcja w Ogrodzie Sztuki w Szczawnie-Zdroju nt. historii szczawieńskiego Zakładu Przyrodoleczniczego
 20. 18 maja 2018 – Biblioteka na Piaskowej Górze – prelekcja pt. Historia szczawieńskich łazienek
 21. 13 czerwca 2018, prelekcja dla seniorów pt. Literackie Szczawno-Zdrój, Ogrody Sztuki, Szczawno-Zdrój
 22. W sierpniu 2018 roku Iwona Czech opracowała na zlecenie Burmistrza Szczawna-Zdroju 14 ścieżek historycznych w ramach realizowanego przez miasta Jańskie Łaźnie i Szczawno-Zdrój projektu upowszechniania walorów dwóch uzdrowisk po obu stronach granicy. Wśród opisanych obiektów znalazły się: Plac Gerharta Hauptmanna (przedstawienie krótkiej historii Szczawna-Zdroju), Park Szwedzki, Teatr Zdrojowy, Dworzysko, Muszla Koncertowa, Wieża Anny, Park Zdrojowy, Hala Spacerowa, Pijalnia Wód Mineralnych, Scena leśna, Słoneczna Polana, Wzgórze Giedymina, Zakład Przyrodoleczniczy, Dom Zdrojowy. Iwona Czech opracowała też biogramy słynnych postaci przebywających w Szczawnie-Zdroju: Narcyza Żmichowska, Daisy von Pless, Henryk Wieniawski, Zygmunt Krasiński, Benedykt Józef Łączyński, Gerhart Hauptmann, Karl May. Powyższe opisy znajdują się w kilkunastu punktach miasta na tablicach wolnostojących i służą jako informacja turystyczna.

 

 

Inna działalność związana z rozpowszechnianiem kultury miejscowej:

 

Fragment przetłumaczonego przez Iwonę Czech wiersza Gerharta Hauptmanna został użyczony zarządowi „Uzdrowiska Szczawno-Jedlina” S.A. i utrwalony na brązowej tablicy umieszczonej na odsłoniętym głazie-pomniku pisarza w Szczawnie-Zdroju, stojącym przed jego domem rodzinnym (dziś: sanatorium Korona Piastowska) we wrześniu 2016 roku podczas międzynarodowej imprezy Nagroda Kulturalna Śląska

 

Fragment przetłumaczonego przez Iwonę Czech wiersza Karla Maya został użyczony zarządowi „Uzdrowiska Szczawno-Jedlina” S.A i utrwalony na tablicy z piaskowca umieszczonej w Zakładzie Przyrodoleczniczym w Szczawnie-Zdroju, na okoliczność 110. rocznicy pobytu pisarza w uzdrowisku w 1907 roku.

 

W lutym 2018 roku Iwona Czech opracowała merytoryczną stronę rządowego projektu dotacyjnego „Niepodległa 2018” (uzasadnienie wniosku, syntetyczny opis zadania, ogólną koncepcję, cele i założenia projektu). Do programu dotacyjnego „Niepodległa 2018” nadesłano z całej Polski 2516 wniosków, spośród których dofinansowanie otrzymało jedynie 218 projektów, w tym projekt Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju. Realizacja zadań od 28 września do 10 listopada 2018 roku. Tytuł: Szczawieńskie drogi do Niepodległości. Współorganizator projektu: Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój. Partner projektu: Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju

 

W roku 2013 Iwona Czech zdobyła III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na tłumaczenie wiersza wałbrzyskiego poety Hermanna Stehra, żyjącego i tworzącego na przełomie XIX i XX wieku.

 

W rozwoju osobistym ukierunkowanym na działalność regionalistyczną Iwona Czech ukończyła studia podyplomowe: Menedżer Kultury we Współpracy Regionów Unii Europejskiej (Instytut Filologii Germańskiej UWr, 2012).

 

Nagrody i wyróżnienia:

 

 1. 28 kwietnia 2016 roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Iwonie Czech Odznakę Honorową Srebrną Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego w dowód uznania za wielkie zaangażowanie w promocję historii i tradycji Ziemi Wałbrzyskiej.
 2. 12 września 2017 roku Iwona Czech otrzymała dyplom uznania za kreowanie wśród młodzieży wartości uniwersalnych służących podtrzymywaniu idei regionalizmu. Dyplom przyznany został przez Radę Krajową Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie.
 3. 30 października 2017 roku w Zamku Książ odbyła się uroczystość rozdania Aniołów Hospicjum. Zarząd Polskiego Towarzystwa opieki Paliatywnej w Wałbrzychu przyznał dyplomy i statuetki osobom, instytucjom, firmom, które działają w swoim środowisku na rzecz chorych tej placówki. Podczas uroczystości statuetkę Anioł Hospicjum 2017 otrzymała Iwona Czech.
 4. 2011 Iwona Czech została wyróżniona przez Warszawską Kapitułę Nagrody „Pozytywista Roku” za zasługi w działalności edukacyjnej i angażowanie się w projekty prorozwojowe młodzieży. Wyróżnienie nawiązujące do idei pozytywistycznych przyznawane było osobom, firmom i instytucjom z całej Polski, które zasłużyły się w szczególny sposób dla swoich społeczności lokalnych.
 5. 2013 – Iwona Czech została powołana przez prezydenta Wałbrzycha do Rady Naukowej Aglomeracji Wałbrzyskiej.

 

Iwona Czech otrzymała także nagrody jako nauczyciel Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju:

 

 • od Starosty Wałbrzyskiego w roku 2003 i 2010
 • od Dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w latach: 1998, 1999, 2001, 2006, 2007, 2013, 2014, 2017