Informacja o wyniku przetargu

Dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Szczawnie Zdroju

Informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na najem pomieszczenia i prowadzenie w nim sklepiku szkolnego została wyłoniona oferta:
Pana Sławomira Buczka
zamieszkałego przy ul. Kolejowej 3a
58-310 Szczawno – Zdrój

 

Dyrektor Szkoły
mgr Oriana Darowska – Malta