ABSTRAKCYJNA RZEŹBA Z GLINY

18 stycznia 2019 roku klasa II LO artystyczna uczestniczyła w warsztatach rzeźbiarskich tradycyjnie w PRACOWNI CERAMIKI UNIKATOWEJ w STAREJ KOPALNI W WAŁBRZYCHU.

Celem zajęć było zapoznanie uczniów z podstawowymi technikami rzeźbiarskimi w glinie. Młodzież pod kierunkiem nauczyciela edukacji plastycznej-pani B. Wilczewskiej- realizuje temat związany z abstrakcyjną formą przestrzenną, w której  mieli zastosować rytm. Na zajęciach szkolnych uczniowie tworzyli wstępne projekty bryły  z masy gipsowej, które poddane zostały indywidualnej analizie.

Prowadzący pan G. Sypko omówił możliwości konstruowania proponowanej formy z gliny. Pod okiem artysty uczestnicy  interpretowali rytm w postaci rzeźby przestrzennej.